دوره های عمومی انیمیشن

دوره رایگان انیمیشن سازی​

در این دوره از صفر با نرم افزار موهو آشنا خواهید شد و مباحث را بر اساس مبانی انیمیشن، طراحی در نرم افزار، متحرک سازی (انیمیت کردن)، موسیقی و صداگذاری،تدوین و خروجی به صورت رایگان پی می گیریم.

25,000 تومان

دوره های تخصصی جیم پلاس

دوره های آموزشی جدید که در آینده منتشر خواهند شد.

دوره های آموزشی آینده