جستجو

دوره های عمومی انیمیشن

دوره رایگان انیمیشن سازی​

در این دوره از صفر با نرم افزار موهو آشنا خواهید شد و مباحث را بر اساس مبانی انیمیشن، طراحی در نرم افزار، متحرک سازی (انیمیت کردن)، موسیقی و صداگذاری،تدوین و خروجی به صورت رایگان پی می گیریم.

25,000 تومان

تخفیف

90,000 تومان

تخفیف

100,000 تومان

دوره های تخصصی جیم پلاس

دوره های آموزشی جدید که در آینده منتشر خواهند شد.

دوره های آموزشی آینده