جستجو

مبانی انیمیشن – قسمت 10 : قسمت آخر

به آخرین از جلسه از دوره مبانی انیمیشن در جیم پلاس رسیدیم در قسمت های قبل با مطالب زیر آشنا شدیم: جلسه اول : آشنایی با مفهوم انیمیشن جلسه دوم : طراحی برای ساخت انیمیشن جلسه سوم :معرفی نرم افزارهای انیمیشن سازی جلسه چهارم : مراحل ساخت انیمیشن جلسه پنجم : فیزیک حرکت در انیمیشن […]