mabani-1

آموزش مبانی انیمیشن – قسمت اول

دوره ویدئویی مبانی انیمیشن منتشر شد. انیمیشن چیست؟ قطعا همه ما تا به امروز انیمیشن یا به اصطلاح امروزی پویانمایی هایی را در تلویزیون تماشا