جستجو

انیمیشن توپ با موهو

گفتیم که ساخت یه انیمیشن خوب مستلزم تمرین و تجربه زیاده. ما در این سری از مقالات در هر جلسه یک تمرین رو در موهو با هم انجام میدیم( انیمیشن توپ) انیمیت بالا پایین پریدن توپ برای ساخت انیمیشن توپ در موهو ابتدا با استفاده از ابزار شکل ها (draw shape) یک دایره را رسم […]